Tag: سعید نمکی وزیر بهداشت

11
Mar

بازداشت یک پرستار و یک طلبه توسط دادگستری قم به جرم تشویش اذهان عمومی

بازداشت یک پرستارو یک طلبه توسط دادگستری قم به جرم تشویش اذهان عمومی و تحت فشار…

08
Mar

دولت ایران پس از آشکار شدن مخفی کاری اش در تلاش برای مهار ویروس کرونا

براساس آمار رسمی تاکنون باعث مرگ حداقل ۱۰۷ نفر در این کشور شده، تردد میان شهرهای…