Tag: سازمان نظام پزشکی

29
Mar

هشدار نظام‌ پزشکی درباره تعلل دولت؛ بسیار کمتر از یک درصد جمعیت واکسینه شده‌اند

در شرایطی که وزارت بهداشت رژیم ایران آغاز پیک چهارم بحران کرونا در کشور را تایید…

08
Mar

تعداد کشته شدگان پزشک و پرستار مبتلا به کرونا در سکوت مقامات وزارت بهداشت در حال افزایش است

تعداد کشته شدگان پزشک و پرستار مبتلا به کرونا در سکوت مقامات وزارت بهداشت در حال…