Tag: رییس جمهور اسبق رژیم اسلامی

10
May

خاتمی در راستای احیای اصلاح‌طلبان پس از مرگ سهراب دست بکار شد

تلاش رژیم در جهت استفاده از محمد خاتمی در مسیر تقویت قطب مخالف و فعال سازی…