Tag: رژیم تروریستی

20
Dec

اعدام روح الله زم و هراس رژیم از خشم مردم

ایران پس از اعدام روح‌الله زم، ایران دیگری شده و همه مردم به طور یکپارچه و…