Tag: روزنامه همدلی

20
Sep

یازده روز بازداشت برای خبرنگاری که خبر قتل یک کودک‌همسر به‌دست شوهر روحانی‌اش را منتشر کرد

خبرنگاری که چند هفته قبل خبر قتل یک کودک‌همسر به‌ دست شوهر روحانی‌اش در لرستان را…