Tag: رزیدنت

10
Sep

نتایج یک مطالعه در ایران: ۳۸ درصد پرستاران به خودکشی فکر کرده‌اند

 فریبرز تاج، عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی ایران، گفته است نتایج یک مطالعه در بیمارستان‌های…