Tag: رئیس کنفدراسیون ورزش های المپیک

11
Sep

فیفا: حکم اعدام نوید افکاری را لغو کنید

حمایت ستارگان هنری, سازمان‌های ورزشی و کمپین های متعدد با شعار نوید افکاری را اعدام نکنید…