Tag: دیکتاتوری چکمه؟

14
Oct

احتمال نظامی بودن رئیس‌جمهوری آینده ایران؛ دیکتاتوری چکمه؟

رژیم جمهوری اسلامی آرام‌آرام خودش را برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ آماده می‌کند. چهره‌ها یکی‌یکی در…