Tag: دریافت تسهیلات بانکی

07
Oct

ریشه‌های شکاف طبقاتی در ایران

شکاف طبقاتی بزرگ‌ترین محصول نابرابری فرصت‌های اقتصادی است که به ویژه در کشورهای در حال توسعه…