Tag: دخالت دولت در اقتصاد

03
Oct

سه نقطه اصلی برای جراحی اقتصاد ایران

اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله سوءمدیریت، فساد گسترده و تحریم‌های اقتصادی دچار خسارت‌های گسترده‌ای…