Tag: دادسرا

11
Jan

یک شهروند بهایی ساکن تهران پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد

صبا سفیدی، شهروند بهایی ساکن تهران، که برای بازجویی به دادسرای زندان اوین احضار شده بود،…