Tag: حمید لطفی جراح استخوان و مفاصل

08
Mar

تعداد کشته شدگان پزشک و پرستار مبتلا به کرونا در سکوت مقامات وزارت بهداشت در حال افزایش است

تعداد کشته شدگان پزشک و پرستار مبتلا به کرونا در سکوت مقامات وزارت بهداشت در حال…