Tag: حقوق ناچیز

25
Oct

فقر و گرسنگی طبقات فرودست را می‌بلعد

حقوق ناچیز پدر دیگر کفاف مخارج زندگی خانواده را نمی‌دهد، یخچال‌فریزر خانه خالیست و اجاره خانه…