Tag: جاش فریدنبرگ

20
Mar

آمادگی بانک های استرالیایی در ارائه وام به تجارت های کوچک و ضربه پذیر در مقابل بحران کرونا

بانک های استرالیایی بازپرداخت وام برای مشاغل کوچک که تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته اند…