Tag: تنگنای ارزی

25
Oct

عرصه اقتصادی تنگ‌تر می‌شود؛ آیا مردم تحمل خواهند کرد؟

کاهش قدرت خرید مردم، میزان مصرف بخش خصوصی را به شدت کاهش داده و با نمایان…