Tag: تنش میان ایران و آمریکا

26
Jul

پیام شهبانو فرح پهلوى در چهلمين سالروز درگذشت پادشاه فقيد ايران

آرزودارم که روزی نه چندان دور، شما همه فرزندان عزیز ایران در ایرانی آزاد و در…

15
Feb

نیویورک تایمز در مقاله ای به اشتباه محاسباتی ایران و آمریکا در تحلیل یکدیگر پرداخت

روزنامه آمریکایی نیویورک‌ تایمز در گزارشی به بررسی تنش‌های چندین‌ ماهه میان ایران و آمریکا پرداخته…