Tag: تلف شدن دام

26
Jul

خسارت «۱۲ هزار میلیارد تومانی» به کشاورزی خوزستان در اثر خشکسالی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان می‌گوید جمع کل خسارات وارده ناشی از خشکسالی و تنش آبی…