Tag: تظاهرات ضدحکومتی در سراسر ایران

14
Sep

پیام شاهزاده رضا پهلوی به ملت ایران در حمایت از نوید افکاری

چاپ شده در روزنامه‌ی وال‌ستریت‌ژورنال امریکا – ترجمه فارسی از کیهان لندنبه ازای هر نوید افکاری…