Tag: ترک وطن

28
Dec

موج مهاجرت توده‌ای در پی ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران

بهرام صلواتی، مدیر رصد خانه مهاجرت ایران، هشدار داد که یکی از جنبه‌های ونزوئلایی شدن اقتصاد…