Tag: ترکمنچای چینی؛ قراردادی برای بقا

08
Nov

ترکمنچای چینی؛ قراردادی برای بقا

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران چندی پیش در یک اظهار نظر خود گفت «سند راهبری ایران…