Tag: تا ۱۵ روز دیگر به ایران حمله خواهند کرد

20
Apr

صدها میلیارد ملخ صحرایی تا ۱۵ روز دیگر به ایران حمله خواهند کرد

حمله ملخ‌های صحرایی به جنوب ایران همزمان با فاجعه ی کرونا محمدرضا درگاهی، رئيس سازمان حفظ…