Tag: تأمین مالی و حمایت از تروریسم

30
Sep

خزانه جمهوری اسلامی برای گروه‌های تروریستی خالی نیست

علی‌رغم هزینه‌های سنگین و تبعات ناگوار فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه برای مردم ایران، این…