Tag: بیماری اعصاب

08
Jun

وکیل ساسان نیک‌نفس: مسئولیت حفظ جان موکلم با دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها بود

گزارش‌ها از ایران از جان باختن ساسان نیک‌نفس، زندانی سیاسی، در زندان تهران بزرگ (فشافویه) به…