Tag: بند ۱۲محکومین

26
Mar

هفت زخمی بر اثر تیراندازی در زندان مرکزی تبریز

طی درگیری و تیراندازی نیروهای گارد زندان مرکزی تبریز به سمت افراد محبوس که در پی…