Tag: بازسازی مدارس

06
Dec

فراموش شدن دختران شین‌آباد و توقف درمان آنها در یک سال گذشته

پس از گذشت هشت سال از آتش‌سوزی مدرسه ابتدایی دخترانه در شین‌آباد، وضعیت جسمی این دختران…