Tag: ا شلیک به یک شناور پشتیبانی

13
May

واکنش شاهزاده رضا پهلوی به کشته شدن پرسنل نیروی دریایی ارتش

شاهزاده رضا پهلوی از عمق بی کفایتی و بی مسئولیتی رژیم حاکم سخن گفت شاهزاده رضا…