Tag: ایمیل کاوه مدنی دانشمند، پژوهشگر و فعال محیط زیستی ایرانی

28
Apr

نزدیکان احمدی نژاد: رائفی پور یکی از سرداران امام زمان است

توهم ارتباط با امام زمان وعوام‌ فریبی حتی اصولگرایان را هم وادار به حذف رائفی‌پور کرده…