Tag: اورانیوم 20 درصد

07
Jul

هشدار آمریکا و سه کشور اروپایی درباره پیامدهای تصمیم رژیم ایران برای تولید اورانیوم فلزی

آمریکا و سه کشور اروپایی روز سه شنبه ۱۵ تیرماه هشدار دادند که اقدام رژیم ایران…