Tag: انگلیس

07
Mar

صداوسیمای رژیم ایران تصاویر اعلام همبستگی لیگ برتر انگلستان با مردم اوکراین را پخش نکرد

رادیو و تلویزیون حکومتی ایران در روزهای اخیر در جریان پخش بازهای لیگ برتر انگلیس، زمانی…