Tag: افسانه عظیم زاده

16
Dec

ادامه رذالت رژیم علی خامنه ای؛ بازداشت افسانه عظیم زاده، فعال حقوق کودک

نیروهای امنیتی افسانه عظیم زاده، فعال حقوق کودک و زنان را بازداشت کردند افسانه عظیم زاده،…