Tag: افزایش نرخ تورم و بحران معیشتی

17
Oct

بحران مرغ در ایران

کمبود و گرانی مرغ تازه‌ترین مسئله پیچیده‌ای از صدها مسئله است که در ایران وجود دارد….