Tag: افزایش فشارهای اقتصادی

23
Sep

درگذشت نادر مختاری؛ جنایت برای بقای حکومت

قوه قضائیه جمهوری اسلامی پس از گذشت دو روز از خبر جان باختن «نادر مختاری» مدعی…