Tag: اشتباهات تاریخی جمهوری اسلام

13
Oct

یکه ‌تازی عربستان سعودی در انزوای اقتصادی ایران

شاید یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات تاریخی جمهوری اسلامی، ایجاد تنش در روابط خود با عربستان سعودی…