Tag: استفاده از محمد خاتمی در مسیر تقویت قطب مخالف و فعال سازی سوپاپ اطمینان

10
May

خاتمی در راستای احیای اصلاح‌طلبان پس از مرگ سهراب دست بکار شد

تلاش رژیم در جهت استفاده از محمد خاتمی در مسیر تقویت قطب مخالف و فعال سازی…