Tag: احمد وحیدی

25
Sep

شکایت مفتاح از وزیر کشور به دلیل انتصاب غیرقانونی شهردار تهران

رئیس کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت، حزب سیاسی نزدیک‌ به محمدباقر قالیباف، می‌گوید سه روز…