Tag: آب آلوده

15
Dec

محرومیت حدود چهار میلیون روستایی از آب بهداشتی در سایه وعده آب رایگان دولت روحانی

در حالی که مقام‌های ارشد رژیم ایران از رایگان شدن و پوشش گسترده دسترسی روستاییان به…