رسانه‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند صبح دوشنبه دوم خرداد، محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام اهل شهرستان اشنویه از بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گفته یک منبع مطلع، «این زندانی سیاسی محکوم به اعدام به مکان نامعلومی منتقل شده و تا کنون از وضعیت سلامتی او اطلاعی در دست نیست.»

این منبع مطلع افزود: خانواده این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام برای اطلاع از سرنوشت و وضعیت او به نهادهای امنیتی و قضائی در ارومیه مراجعه اما پاسخی در این رابطه به آنان داده نشده است.

این زندانی سیاسی یکم مهر ۹۷، در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی «علی شیخ لو» به اتهام «بغی و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» به اعدام محکوم شد و این حکم پس از اعتراض به رای صادره در دیوان عالی جمهوری اسلامی نقض و پرونده برای بررسی مجدد، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع داده شد. این حکم نهایتا به تائید دیوان عالی رژیم ایران رسید.

پرونده این زندانی سیاسی پس از تائید حکم در دیوان عالی رژیم ایران به دادگاه محل سکونت او ارجاع داده شده است.