گروهی از کشاورزان اصفهانی روز دوشنبه ۱۵ فروردین در مقابل دادگستری اصفهان تجمع کردند

تجمع‌کنندگان، دادستان، استاندار سابق اصفهان و همکاران‌شان را عامل اصلی خشک‌کردن زاینده‌رود دانستند و خواستار پیگرد قضایی و محاکمه آنان شدند

شماری از کشاورزان هفته گذشته نیز در مقابل جهاد کشاورزی اصفهان تجمع کرده بودند

کشاورزان اصفهانی در سال‌های اخیر ‌بارها با برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌هایی، به قطع حق‌آبه خود و شرایط بد کشت اعتراض کرده‌اند

بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذرماه پارسال انجام شد که برای چند روز در بستر خشک زاینده‌رود تحصن مسالمت‌آمیزی را برگزار کردند. این تحصن در پی حمله خشونت‌بار نیروهای امنیتی و لباس شخصی پایان یافت.