مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود اعلام کرد که شمار شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در کشور از ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار نفر در سال ۹۸ به ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر در سال گذشته کاهش یافته است

بدین ترتیب، بیش از یک میلیون نفر در ایران شغل خود را در سال گذشته از دست داده‌اند

طبق این گزارش، یک چهارم افرادی که شغل خود را از دست داده، در بخش کشاورزی و حدود سه چهارم در بخش خدمات فعال بودند

از نظر دسته‌بندی جنسیتی نیز حدود ۳۴۸ هزار مرد و ۶۶۳ هزار زن بیکار شده‌اند

جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی (کسانی که یا شاغل هستند یا دنبال کار می‌گردند) از بالای ۴۴ درصد در سال ۹۸ به حدود ۴۱ درصد در سال گذشته کاهش یافته است

این گزارش می‌گوید سال ۹۸ بیش از ۲۷ میلیون نفر مشارکت اقتصادی داشته‌اند، اما در سال گذشته این رقم به ۲۵ میلیون و ۷۳۷ هزار نفر کاهش یافته است

قبلا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارشی گفته بود بسیاری از بیکاران، به خاطر خسته شدن از جستجوی کار، تلاش برای یافتن شغل را متوقف کرده و به خیل افراد غیرفعال پیوسته و دیگر مشارکت اقتصادی ندارند

آذرماه پارسال مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی گفت نرخ بیکاری که در بهار ۹۹ توسط دولت ۹.۸ درصد اعلام شده، واقعی نیست و نرخ واقعی بیکاری ۲۴ درصد بوده است که ۲.۵ برابر آمار اعلام شده توسط دولت است

این گزارش افزوده بود با وجود این که از بهار ۹۸ تا فصل مشابه سال ۹۹، تقریبا ۱.۵ میلیون شغل در کشور از بین رفته، اما نرخ بیکاری ۱.۱ درصد کاهش یافته و به ۹.۸ درصد رسیده است

این مرکز تایید کرده بود که خیل عظیمی از کسانی که دنبال شغل بودند، به خاطر عدم موفقیت در یافتن شغل، جستجوی کار را رها کرده‌اند

نرخ بیکاری عبارت است از نسبت شمار بیکاران به جمعیت فعال (شاغلان و کسانی که در جستجوی کار هستند). هر چه تعداد افرادی که در جستجوی کار هستند کاهش یابد، عملا در فرمول یاد شده، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد

مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بود اگر کسانی که جستجوی کار را رها کرده به آمار افراد بیکار اضافه کنیم، نرخ واقعی بیکاری در ایران به ۲۴ درصد می‌رسد

مرکز آمار نیز به رغم از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل، در گزارش تازه خود نرخ بیکاری را ۹.۶ درصد اعلام کرده که حتی ۱.۱ درصد نسبت به سال ۹۸ کاهش نشان می‌دهد

با توجه به شیوع گسترده کرونا در ایران، همچنین بحران اقتصادی و تحریم‌ها، انتظار می‌رفت مانند بسیاری از کشورها، نرخ بیکاری در ایران نیز افزایش یابد، اما به خاطر اینکه بسیاری از بیکاران قید جستجوی کار را زده‌اند، نرخ بیکاری حتی کاهش نیز یافته است