شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، با ارسال پیامی به فراخور نوروز امسال بر همبستگی ملی تمامی اقوام ایران تأکید کرده و گفت: سالی که گذشت، با وجود همه سختی‌ها، سالِ نمایشِ همبستگی و اتحادِ ایرانیان در مبارزات‌شان برای بازپس‌گیری ایران بود

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه نوشت که «یاد جان‌باختگان آزادی و سرفرازی ایران را گرامی می‌دارم» و خواستار «تغییر وضع موجود» و ساخت «ایران نوین» شد.

در این پیام درباره همبستگی ایرانیان آمده است: همبستگی کم‌نظیری که با نهِ بزرگ به جمهوری اسلامی آغاز شد، و تا پایانِ سال، در قالبِ اعتراضاتِ دلاورانه و جنبش‌های حق‌طلبانه سراسری ادامه پیدا کرد. در این اعتراضاتِ شکوهمند بود که بختیاری و عرب، اصفهانی و خوزستانی، لرستانی و تهرانی، کارگر و کشاورز، معلم و بازنشسته، در مقابل تفرقه‌افکنان ایستادند و فریاد بلند «اتحاد» سر دادند.

در مردادماه امسال اعتراضات گسترده‌ای در خوزستان با تمرکز بر مشکل بی‌آبی برگزار شد که نیروهای امنیتی با خشونت با آن مقابله کردند اما این اعتراضات به استان‌های دیگر سرایت کرده و بُعد سیاسی به‌خود گرفت. مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در برابر این اعتراضات به روی شهروندان آتش گشوده و شمار زیادی از افراد را نیز بازداشت کردند.