رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با توجه به وضعیت خشکسالی «شدید» در بیشتر نقاط ایران درباره مسئله تامین آب در دو فصل بهار و تابستان هشدار داد

احد وظیفه‌خواه روز جمعه ۶ اسفند همچنین به خبرگزاری «ایسنا» گفت که خشکسالی «شدید»‌ در برخی استان‌ها مانند تهران به دلیل کاهش ذخایر آبی سدها نسبت به میزان معمول و کاهش ۳۵ درصدی بارش نسبت به حد نرمال در سال جاری رخ داده است

او در ادامه با اشاره به درگیرشدن کشور با چهار نوع خشکسالی هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژیک، اقتصادی و اجتماعی گفته است که از میان انواع خشکسالی‌ها، نوع هواشناسی آن زودتر از سایر موارد ظهور می‌کند

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی همچنین گفت: از میان ۳۱ استان بیش از ۲۱ استان بارندگی کمتر از حد معمول را تجربه کرده‌اند و دارای درجات مختلفی از خشکسالی هستند

مقامات رژیم ایران در یک سال گذشته با اعلام کاهش بارندگی در سال ۹۹ و تداوم این وضعیت در سال جاری، درباره خشکسالی هشدار داده بودند

مصطفی فدایی‌ فرد، عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، پیش‌تر گفته بود که ایران از بحران آب عبور کرده‌ و به «ورشکستگی آبی» رسیده‌ و بخش مهم بحران‌های موجود در ایران، ناشی از «سوءمدیریت» است

خشکسالی و ناکارآمدی مدیریت آب منجر به شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده در مناطق مختلف ایران در یک سال گذشته شده است، از جمله اعتراضات مردمی در خوزستان در ماه تیر و تجمعات اعتراضی مردم اصفهان در ماه آذر که با خشونت نیروهای امنیتی به‌ شدت سرکوب شد