رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری تهران می‌گوید «بی‌توجهی مسئولان» و «فشار کار بالا» عوامل مهاجرت پرستاران از ایران شده به طوری که طی چند ماه اخیر یک هزار پرستار «درخواست خروج از کشور» را داشته‌اند

نظام بهداشت و درمان ایران آن‌طور که باید توجهی به مسائل پرستاران ندارد و پرستاران هرگز از شرایط شغلی خود در مراکز درمانی این کشور راضی نبوده و نیستند. تأخیر در پرداخت حقوق و پاداش و عدم تبدیل وضعیت قراردادها به استخدام، عوامل مهمی‌اند که پرستاران را از ادامه کار در ایران دلسرد کرده است

آرمین زارعیان، رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری تهران با اشاره به اینکه درباره فرسودگی و فشار کاری که بر پرستاران وارد شده، به دولت هشدار دادم، می‌افزاید: به دلیل کمبود نیروهای متخصص در بیمارستان‌های اروپایی شرایط ورود پرستاران را در این کشورها فراهم شده، به طوری که نمره زبان برای پذیرش برداشته شده است و پرستاران به ‌راحتی جذب این کشورها می‌شوند

مهاجرت پرستاران به کشورهای خارجی در حالی است که برای هرکدام از آن‌ها ده‌ها میلیون تومان هزینه می‌شود؛ اما ساختار تبعیض‌آمیز نظام سلامت ایران به ‌گونه‌ای است که آن‌ها را از این کشور فراری می‌دهد. بسیاری از پرستاران می‌گویند در ایران صرفاً به منافع پزشکان توجه و حقوق پرستاران نادیده گرفته می‌شود

در فروردین ۹۶ جمعی از فعالان صنفی پرستاران در فضای مجازی کمپینی با عنوان «نه به وزیر بهداشت، پزشک و ذینفع» ایجاد کردند. هدف از این کمپین حمایت از انتخاب یک غیرپزشک به‌ عنوان وزیر بهداشت در کابینه دولت آینده بود. پرستاران معترض‌اند که وزیر بهداشت چون خود پزشک است صرفاً منافع پزشکان را در برنامه‌های خود لحاظ می‌کند