روزبه کردونی، رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، اعلام کرد که تعداد افراد زیر خط فقر مطلق در ایران دو برابر شده و به ۳۰ درصد افزایش یافته است

او خبر داد که گزارش وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دو دهه گذشته تهیه شده است

بر اساس آمار این گزارش، جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده بود، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافت

کردونی گفت که این گزارش به مراکز مهم تصمیم‌گیر کشور و همچنین اساتید دانشگاه و حوزه‌های علمیه ارائه شده است

تاکنون آمار متفاوتی درباره تعداد افراد زیر خط فقر در ایران منتشر شده است.  مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که ۲۳ تا ۴۰ درصد از جمعیت ایران در سال ۹۷ زیر خطر فقر قرار گرفته‌اند

از نظر حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، با درنظرگرفتن درآمد ماهانه ۴ میلیون تومان، حدود یک سوم جمعیت ایران، یعنی ۳۳ درصد زیر خط مطلق فقر قرار دارند

همچنین بر اساس برخی ارزیابی‌های دیگر، در صورت محاسبه شش میلیون و ۸۴۰ هزار تومان برای خط فقر مطلق، ۵۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند

روزنامه دنیای اقتصاد مرداد ۹۹ خط فقر برای یک خانواده چهار نفره بر اساس حداقل‌های ممکن را چهار میلیون و ۴۱۰ هزار تومان اعلام کرده و افزوده بود که بر اساس سبد غذایی وزارت بهداشت از ۶۰ درصد جامعه زیر خط فقرند.  بخشی از این آمار مربوط به دوره کروناست و مقامات رسمی از بیکار شدن بیش از یک میلیون نفر پس از شیوع این بیماری خبر داده‌اند

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور هم گفته بود که در سال ۹۹بیش از یک میلیون نفر در ایران بر اثر شیوع کرونا شغل خود را از دست دادند

مرکزپژوهش‌های مجلس نیز در اردیبهشت تخمین زده بود که بین دو میلیون ۸۰۰ هزار تا شش میلیون نفر در ایران شغل خود را بر اثر شیوع این بیماری از دست می‌دهند