محمّدمهدی میرباقری عضو مجلس خبرگان: کرونا مهلتی‌ست که خداوند به شیاطین جن و انس داده است

پس از بیان تئوری ساخت و شیوع ویروس کرونا توسط آمریکا که در پیام نوروزی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران ایراد شد و همچنین احتمال دشمنی کردن اسرائیل را از طریق «اجّنه» علیه جمهوری اسلامی و مردم ایران اینبار نوبت به محمّدمهدی میرباقری عضو مجلس خبرگان و رئیس فرهنگستان علوم اسلامی رسیده است که در این مورد اظهار نظر کند
به گفته وی: در امتداد این دوران، دو احتمال وجود دارد؛ یکی «عبور از نظم مادیِ مدرن، به نظم معنوی و نظمِ تحت‌تأثیرِ هدایت‌های الهی» که به ظهور امام زمان می‌انجامد، و دیگری «تغییر مفهوم و سازوکارهای حُکمرانی بر جهان و ایجاد یک نظم پیچیده‌تر مادی» که گویا به دست شیاطینِ جن و انس و با طراحی‌های بزرگ و پنهان در پشتِ صحنه رخ خواهد داد
وی مدعی است که با شیوع کرونا؛ خدای متعال مهلتی به شیاطینِ جن و انس داده باشد و دستگاه ابلیس و شیاطین انس از این فرصت استفاده کنند و با طراحی‌های بزرگ و پنهان در پشتِ صحنه، به‌دنبالِ تغییر مفهوم و سازوکارهای حُکمرانی بر جهان و ایجاد یک نظم پیچیده‌تر مادی، یعنی عبور از حاکمیت کنونیِ قدرت‌های مادی بر جهان به‌سمتِ حاکمیت مجازی و حکمرانی مجازی و سایبری باشند که فضایی مدیریت‌پذیرتر، خشک‌تر و سخت‌تر است
به گفته این عضو مجلس خبرگان، دورکاری‌ها و تعطیل کردن تجمعات حقیقی و عبور از جامعۀ حقیقی به جامعۀ مجازی» و قراین فراوان دیگر، به‌ویژه قرار گرفتن در «شرایطِ یک رزمایش بزرگِ زیست در فضای مجازی، که آخرین مقاومت‌ها در برابرِ آن در حال فروریختن است، مؤیداتی بر این احتمال است که شاید چنین پشتِ صحنه‌ای وجود دارد تا بتوانند سیطره بلامنازع مجازی بر جهان پیدا کنند
به گفته میرباقری، «این فرض هم دور از نظر نیست که این ویروسِ منحوس اما هوشمند، از همان آغاز هم با هدفِ ایجاد گسست اجتماعی از یک طرف، و شکل‌دهی به پیوست و انسجامِ مجازی و کلبۀ الکترونیکی از طرف دیگر، مهندسی و مدیریت شده باشد.