حمایت ستارگان هنری, سازمان‌های ورزشی و کمپین های متعدد با شعار نوید افکاری را اعدام نکنید فیفا نیز ملزم به حمایت از نوید افکاری کرد
فیفا در یک پیام توییتری نوشت که: در نگرانی کمیته بین‌المللی المپیک و بسیاری دیگر شریک است.
فیفا در ادامه مدعی است که تحولات روزهای اخیر در مورد پرونده قهرمان کشتی ایران نوید افکاری را دنبال کرده است و همچنین خواهان عدم اجرای حکم اعدام برای نوید افکاری شده است
رئیس کنفدراسیون ورزش های المپیک آلمان نیز به نمایندگی از سوی جامعه ورزشی آن کشور گفت: ما نیز همراه با موج اعتراض‌ بین المللی از حکومت ایران می‌خواهیم ضمن لغو حکم اعدام، امکان برگزاری یک محاکمه عادلانه به عنوان حق اساسی متهم را برای او فراهم کنند

یوهانس هربر، مدیر جامعه ورزشکاران دو و میدانی آلمان نیز گفته است: به عنوان اعضای جامعه ورزشکاران باید از خود و یکدیگر محافظت کنیم و نباید در برابر شکنجه و حکم اعدام یک ورزشکار به خاطر شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز ساکت بنشینیم