وزارت دفاع فرانسه، با تسلیم گزارش سالانۀ خود به مجلس این کشور اعلام کرد که برغم کاهش فروش اسلحه در سال ٢٠٢٠ به دلیل شیوع جهانی بیماری کرونا فرانسه با فروش ٤میلیارد و ٩٠٠ میلیون یورو اسلحه بعد از آمریکا و روسیه همچنان سومین صادرکنندۀ اسلحه در جهان بوده و در این بین عربستان، آمریکا و مغرب به ترتیب اولین، دومین و سومین خریداران سلاح‌های فرانسوی بوده اند

به گزارش رادیو فرانسه، وزارت دفاع فرانسه همچنین تصریح کرده است که صادرات اسلحۀ این کشور به اروپا به ویژه به بریتانیا و یونان نسبت به سال ٢٠١٧ هشت درصد افزایش یافته به طوری که کشورهای خاورمیانه و اروپا به تنهایی خریداران پنجاه درصد سلاح‌های صادراتی فرانسه هستند

با این حال، بزرگترین صادرکنندگان اسلحه در جهان همچنان آمریکا (با فروش ١٤۳ میلیارد و ٦٠٠ میلیون یورو) و روسیه (با فروش ٥٠ میلیارد دلار) بوده‌اند

در سال گذشته، فرانسه حدود ٧٠٤ میلیون یورو اسلحه به عربستان فروخت

در این سال صادرات اسلحۀ فرانسه به آمریکا و بریتانیا به ترتیب ٤۳۳ میلیون و ٢٩٠ میلیون یورو بوده است

به گزارش وزارت دفاع فرانسه، سلاح‌هایی که این کشور به عربستان فروخته عمدتاً شامل سامانه‌های دفاع ضدهوایی در برابر حملات پهپادی و به منظور مقابله با تهدیدهای ایران بوده است

فرانسه در عین حال مهمات نظامی نیز به عربستان فروخته بی آنکه توضیح بیشتری دربارۀ آنها بدهد

به گفتۀ وزارت دفاع فرانسه، فروش اسلحه کمک مهمی به زندگی و فعالیت اقتصادی این کشور می‌کند : صادرات اسلحه ١۳ درصد مشاغل صنعتی یعنی دویست هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم این کشور را تأمین می‌کند

خاورمیانه مقصد ٢٤ درصد صادرات اسلحه فرانسه است. اگر چه جو بایدن در جریان کارزار انتخاباتی خود مدعی شد که برای جلوگیری از تشدید جنگ در منطقه او قصد دارد دفاع از حقوق بشر را در سیاست خارجی آمریکا از نو وارد کند، اما، وی در فوریه گذشته با فروش دویست میلیون دلار اسلحه به مصر و امضای یک قرارداد نظامی با امارات به ارزش ٢۳ میلیارد دلار موافقت کرد