سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار توقف اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی شده و گفته است، ادعاهای» مقامات دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در خصوص سلب مسئولیت در قبال اجرای این حکم به «سخره گرفتن عدالت اطفال و نوجوانان است

عفو بین‌الملل ضمن درخواست توقف اجرای حکم آرمان عبدالعالی، تاکید کرد زندگی آرمان عبدالعالی اکنون در دست رئیس قوه قضائیه است

آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست‌دخترش، غزاله شاکر در اسفند ۹۴ و زمانی که ۱۷ سال بیشتر نداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شده است

پدر آرمان روز دوشنبه ۲۶ مهر گفته بود که اجرای حکم قصاص این کودک‌مجرم بامداد چهارشنبه، ۲۸ مهر اجرا خواهد شد. با این حال، حکم اعدام آرمان شب گذشته متوقف شد

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل آرمان عبدالعالی درباره تعویق مجدد اجرای حکم این کودک‌مجرم گفت که تعویق اجرای حکم اختصاص به آرمان نداشته و حالت عمومی دارد