رئیس کمیته ارزیابی سیلاب و کمیته ملی سدهای بزرگ ایران می‌گوید سالانه حدود ۹۶ میلیارد متر مکعب در ایران آب مصرف می‌شود در حالی که کل منابع آب تجدیدپذیر کشور حدود ۹۰ میلیارد متر مکعب است، بنابراین از بحران آب عبور کرده‌ایم و به «ورشکستگی آبی» رسیده‌ایم

مصطفی فدایی‌فرد روز شنبه ۱۸ اردیبهشت گفت مقدار بارش در ایران حدود یک‌سوم میانگین جهانی و میزان تبخیر آب در ایران حدود سه برابر متوسط جهانی است

وی در ادامه عنوان کرد که بحران آب در ایران به دلیل کم آبی و خشکسالی نیست، بلکه به دلیل سوءمدیریت منابع آب است

آقای فدایی‌فرد اظهار داشت: باید پذیرفت که مدیریت منابع آبی کشور اشتباه بوده و در این میان استفاده از روش‌های غیراصولی برداشت نیز به بحران آب دامن ‌زده است

به گفته وی بررسی‌ها نشان می‌دهد که مقدار بارندگی در کشور طی دو دهه اخیر حدود ۱۰ درصد کاهش یافته، ولی از مقدار رواناب در دوره مشابه آماری، حدود ۴۰ درصد کاسته شده است

آقای فدایی‌فرد گفته است مهم‌ترین دلیل این موضوع، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و کاهش شدید رطوبت خاک است

وی سپس عنوان کرد که مردم و به خصوص مسئولین و مدیران کشور هنوز به عمق فاجعه ورشکستگی آبی پی نبرده‌اند.  برآورد سال ۲۰۱۹ «موسسه منابع جهان» نشان می‌دهد ایران در صدر کشورهایی‌ست که با یک «بحران فوق‌العاده» در زمینه آب دست به گریبان است و در لبه «روز آخر» قرار گرفته‌، یعنی روزی که منابع آبی در آن ممکن است به پایان برسد.  این گزارش ایران را در رده چهارم کشورهای نزدیک به «روز آخر» قرار داده بود