صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد جهانی به آمارهای ایران نیز اشاره کرده و می‌گوید نرخ تورم در این کشور طی سال گذشته خورشیدی ۳۶.۵ درصد بوده و انتظار می‌رود در سال جاری این رقم ۳۹ درصد شود

ایران یکی از بالاترین نرخ تورم‌ها را در جهان دارد و تنها چند کشور انگشت شمار بیشتر از ایران با افزایش قیمت‌ها مواجه هستند

این گزارش که سه‌شنبه ۱۷ فروردین در سایت صندوق بین‌المللی پول منتشر شده همچنین رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹ را مثبت ۱.۵ درصد ارزیابی کرده؛ در حالی که در گزارش قبلی خود که پاییز پارسال منتشر شده بود، این رقم منفی ۵ درصد پیش‌بینی شده بود

این گزارش می‌افزاید در سال ۱۴۰۰ نیز انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران مثبت ۲.۵ درصد باشد

رشد اقتصادی ایران در سالهای ۹۸ و ۹۷ نیز به ترتیب منفی ۶.۸ درصد و منفی ۶ درصد ارزیابی شده است

صندوق بین‌المللی پول همچنین می‌گوید نرخ بیکاری در ایران پارسال ۱۱.۲ درصد بوده و امسال به ۱۱.۷ درصد خواهد رسید