شهبانو فرح پهلوی به مناسبت روز جهانی زن با انتشار پیامی به دشواری‌ها و امیدهایی پرداخت که زنان امروز با آن رویارویند

شهبانو فرح پهلوی با اشاره به اینکه مقام زن پایه و بنیان دموکراسی است و اندیشه آزادی بدون آزادی و برابری زنان ناپایدار است به دشواری‌هایی اشاره کرد که زنان و مادرانی که قربانیان تجاوز، زورگویی و جنگ هستند با آنها روبرویند

در این پیام تأکید می‌شود که به رغم زن‌ستیزی جمهوری اسلامی و تبعیضی که زنان ایرانی با آن روبرو هستند، شاهد پیشرفت درخشان زنان در همه عرصه‌ها بوده‌ایم

شهبانو فرح پهلوی با ابراز تأسف از اینکه بسیاری از پیشگامان و کنشگران حقوق زنان در ایران با زندان و شکنجه و حتی مرگ روبرو شده‌اند به تحسین جهانیان از اراده و پیکار زنان ایرانی اشاره کرد و نوشت: «افسوس که پیشگامان و کنشگران حقوق زن در ایران، که رویاروئی حماسه‌وار آنان با مبشرین ظلمت تحسین جهانیان را برانگیخته است، در طول دهه‌های اخیر با زندان، شکنجه، خشونت و حتی مرگ روبرو بوده‌اند

شهبانو فرح پهلوی در پیام سال گذشته خود به همین مناسبت با اشاره به پیشرفت زنان در دوران پهلوی گفته بود: در ایران در حدود یکصد سال پیش با رهبری رضا شاه بزرگ برای زنان امکانات آموزش در دبستان‌ها، دبیرستان‌ها و دانشگاها فراهم شد و در دوران پادشاهی محمد رضا شاه فقید زنان ایران حق رای و انتخاب شدن را به‌دست آوردند و با تلاش زنان آزاد شده قوانین پیشرفته زیادی به نفع بانوان به‌وجود آمد

روز جهانی زنان بزرگداشتی است که هر ساله در روز ۸ مارس برگزار می‌شود